تشنه باران

تشنه باران

تشنه باران

کوير تشنه باران است

من

تشنه خوبي

به من محبت کن

که ابر رحمت اگر در کوير مي باريد

به جاي خار بيابان

بنفشه مي روييد

و بوي پونه وحشي به دشت بر مي خواست

چرا هراس؟

چرا اشک؟

بيا که من بي تو

درخت خشک کويرم که برگ و بارم نيست

اميد بارش باران نوبهارم نيست

/ 0 نظر / 18 بازدید