شهر خدا

   اينجا شهری است

اينجا خانه ای است

خانه ای ازان خدا

خانه ای شهری از ان ما

اينجا همه چيز سپيد است

دلهای بر اسمان ميکنند پرواز

اينجا شهر اشکها و گريه هاست

شهر مرواريدهای غلتان

بايد دمی اسود در ينجا

ز دنيا و شر و شورش

بايد خيره ماند

بر قلب زمين

اينجا مكه است

اينجا شهر خداست

 

منبع

/ 0 نظر / 40 بازدید