خوش بينی

دكترسيد مجتبي ياسيني اردكاني، روانپزشك خوش‌بيني در افراد جامعه را يك سرمايه با ارزش وجودي دانست و به بروز يافتن آن براساس شناخت فرد از محيط اطراف و شرايط پيرامون تاكيد كرد.

 

دكترسيد مجتبي ياسيني اردكاني اظهار كرد: صفت بدبيني و خوش‌بيني حاصل ارتباطات و تعاملات فرد از زمان طفوليت است، بدين معنا كه كودك در سال اول زندگي در مرحله اعتماد در برابر بي‌اعتمادي قرار مي‌گيرد كه شكل‌گيري اين حالت توسط مادر كودك بوجود مي‌آيد.

 

به عبارتي اگر نيازهاي اوليه كودك از طرف مادر ارضاء شود، كودك حس اعتماد به نفس بيشتري پيدا مي‌كند و به نوعي حس خوش‌بيني در فرد شكل مي گيرد و در صورت عدم ارضاي نيازها، كودك در برخورد با ديگران با بي‌اعتمادي رفتار مي‌كند، كه نتيجه آن ايجاد نوعي بد‌بيني در كودك است.

 

وي صفت خوش‌بيني را سرمايه با ارزشي دانست كه در جوهر وجودي هر فرد وجود دارد و در صورت تشخيص و شناخت شرايط و محيط اطراف، امكان بروز پيدا مي‌كند.

 

دكتر ياسيني توصيه كرد: ‌اين سرمايه وجودي انسان‌ها بايد براساس شناخت افراد و جامعه‌ مورد نظر توسعه يابد. به عنوان مثال در جامعه‌اي كه حمايت، ‌صداقت و صميمت و درستكاري حاكم باشد، بروز چنين صفتي قطعاً به فرد كمك مي‌كند تا دوستان و همكاران بيشتري داشته باشد و نيز از سلامت روحي بيشتري برخوردار گردد و برعكس در جامعه‌اي كه افراد آن بيشتر به فكر خودشان باشند و حمايت‌هاي افراد از يكديگر كمتر باشد، طبيعتاً خوش‌بين بودن آسيب‌پذير خواهد بود.

 

وي يادآور شد: درصورتي كه شناخت فرد از افراد جامعه، شناختي مثبت و درستي نباشد، فرد بايست با احتياط بيشتري برخورد كرده و نگرش خود را تغيير بدهد.

 

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي يزد متذكر شد: با سوق دادن افراد جامعه‌ به طرف نوع دوستي و نيز افزايش احساس مسؤوليت افراد به يكديگر و همچنين حاكم بودن ارزش‌هاي اخلاقي در جامعه، مي‌توان از نهايت خوش بيني در ارتباطات اجتماعي استفاده كرد.

 

وي خاطرنشان كرد:‌ حاكميت ارزش‌هاي اخلاقي مثبت و خوش‌بيني در جامعه موجب مي‌شود افراد ضمن احساس رضايت از يكديگر، عملكردهاي شخصي و اجتماعي مثبت از خود بروز دهند.

 

وي با بيان اين كه خوش‌بيني يك صفت مثبت است، تصريح كرد: استفاده از اين صفت مي‌بايست به اندازه‌ متعارف باشد و استفاده بيش از حد از صفت خوش‌بيني و يا بدبيني گونه‌اي از بيماري است كه مي‌تواند ناراحتي‌هاي روحي و عصبي و نيز جو بي‌اعتمادي را در جامعه گسترش دهد.

 

 

در پايان نيز دكتر ياسيني در مزيت خوش‌بيني در زندگي روزمره عنوان داشت: افراد خوش‌بين اميدوارتر و داراي انرژي روحي و رواني و حتي جسماني بيشتر هستند. اين افراد ضمن برخورداري از شوق و انگيزه حركتي افزون‌تر از اضطراب و افسردگي روزانه كمتري برخوردار هستند. 

/ 0 نظر / 22 بازدید