خصوصيات دختر خانمها از ۱۴ تا ۲۸ سالگی ...


سن
۱۴ سالگی: تا پارسال هر کی بهشون می گفت: چطوری؟ می گفتن: خوبم مرسی! حالا ميگن: مرسی خوبم!
 سن 
۱۵
سالگی: هر کی بهشون بگه سلام ، ميگن: عليک سلام! ... نقاشيشون بهتر ميشه (بتونه کاری و رنگ آميزی و ...!)
 سن
۱۶
سالگی: يعنی يه عاشق واقعين! ... فردا صبح هم می خوان خودکشی کنن! ... شوخی هم ندارن!
 سن
۱۷
سالگی: نشستن و اشک می ريزن! ... بهشون بی وفايی شده! ... (کوران حوادث!)
 سن
۱۸
سالگی: ديگه اصلا عشق بی عشق! ... توی خيابون جلوی پاشون رو هم نگاه نمی کنن!
 سن
۱۹
سالگی: از بی توجهی يه نفر رنج می برن! ... فکر می کنن اون يه آدم به تمام معناست!
 سن
۲۰
سالگی: نه ، نه! ... اون منو نمی خواست! ... آخرش منو يه کور و کچلی می گيره! می دونم!
 سن
۲۱ سالگی: فقط ۲۷-۲۸
سالگی قصد ازدواج دارن! فقط!
 سن
۲۲
سالگی: خوش تيپ باشه! پولدار باشه! تحصيلکرده باشه! قد بلند باشه! خوش لباس باشه! ... (آخ که چی نباشه!)
 سن
۲۳
سالگی: همه ء خواستگارا رو رد می کنن!
 سن
۲۴
سالگی: زياد مهم نيست که چه ريختيه يا چقدر پول داره! فقط شجاع باشه! ما رو به اون چيزایی که نرسيديم برسونه!
 سن
۲۵
سالگی: اااااااه! پس چرا ديگه هيچکی نمياد؟! ... هر کی می خواد باشه ، باشه!
 سن
۲۶
سالگی: يه نفر مياد! ... همين خوبه! ... بــــــــــله!
 سن
۲۷
سالگی: آخيـــــــــــش!
 سن
۲۸ سالگی: کاش قلم پات می شکست و خواستگاری من نميومدی!!

/ 0 نظر / 14 بازدید