با من از عشق بگو

s;,jl hc vqhdj kdsj

با من از ریزش باران بهار

با من از رویش گل های لطیف

با من از سرسبز ترین فصل نجیب

با من از سرخ ترین غنچه ی سرخ

با من از دشت بگو با من ای چشم تو ناز

با من ای دست تو گرم

با من از چلچله ها

با من از صبح امید با من از عشق بگو

/ 0 نظر / 15 بازدید