عشق موتور و رضا موتوری

عشق موتور

جوانان دوست دارند سوار موتورهای با کیفیت و زیباو راحت سوار شوند .

 

چرا جوانان کشور ما از این نعمت محروم باشند ؟

چرا کیفیت موتورهای ایرانی ضعیف است ؟

چرا حوانان کشور ما اینهمه کم توقع هستند ؟

چرا خودتون را دست کم گرفتید؟ اعتراض و اعتصاب کنید ،

چرا ورود موتور خارجی به ایران سختو دشوار است؟.

 چرا خودمون موتور در حد تیم ملی نسازیم ؟ما هم می توانیم .

چرا در آرزوی نشستن بروی موتور خارجی اسپرت و خارجی داشته باشیم ؟

چرا اینهمه گران است ؟ و هزاران چرای دیگر ... .

در نتیجه اینکه ما همه غمها و اعتراضهایمان را در خودموان میریزیم و به همدیگر میگوییم که این اعتراضها به جایی نمی رسد اما می رسد اگر بدانید به چه کسی و چگونه اعتراض کنید . آیا تا به حال امتحان کرده اید . چگونه لطفا یکی از خاطراتتان را در اینباره برای من پست کنید به ایمیل یا قسمت نظرها من قول میده ام که اگر خاطره جالبی باشد آن را در وبلاگم قرار دهم .

 

/ 0 نظر / 19 بازدید