طولانی غروب

غروب عاشقان سرخ است

ادعا نکن هنوز نیستی
هنوز نشدی خاطر خواه خاطره هایم
ادعا نکن خیلی مانده تا برسی
خیلی مانده تا سایه ام شوی رو به روی آفتاب
برای گفتن حرفهای زیبا
همه عاشقند
برای گرفتن عکس با پروانه ها
همه مشتاقند
برای خواندن بهترین ترانه ها با تو
همه صدایشان رساست
برای روزهایی که میخواهمت چه
در تنهایی و سکوت
تو همان مدعی همیشگی هستی
یا بازم تنهایم میگذاری
در پس جاده های طولانی غروب

/ 0 نظر / 20 بازدید