نیز خوشبختي

اگر در یخچال غذایی و به تن تان لباسی وبالای سرتان سقفی برای خوابیدن دارید
شما از 70% مردم دنیا خوشبخت ترید.
اگر مقداری پول در حساب بانکی و مقداری نیز در کیفتان ویا قلکتان دارید
شما جز25% ثروتمندان برتر جهانید.
اگر امروز  از خواب بیدار شدید بیش از انکه احساس کسالت کنید احساس سلامتی کردید
از یک میلیون نفری که در طی این هفته خواهند مرد خوشبخت ترید.
اگر بدون هیچ ترسی می توانید شعار مذهبی تان را بجا اورید
شما ار 200میلون نفر در دنیا خوشبخت ترید .
اگر پدرومادرتان زنده اند باز هم خوشبخنیدوسرتان را می توانید بالا بگیرید
لبخندبرلب داشته باشیدوواقعا شکرکذارباشید.
شماواقعاخوشختید چون اکثرییت می توانند ولی بیشترشان چنین نمی کنند.
اگر می توانیددست کسی را بفشاریدوبامحبت اورا شادکنیدبازهم خوشبختید.
اگرمیتوانید این متن را بخوانید 2برابر خوشبختید چراکه
یک میلیاردنفر درجهان بی سوادند!!!!!!!!!
روزخوبی داشته باشید.ازتلاش باز نایستید.

نعمتهاومواهبی که درزندگی دارید را بشماریدوبه دیگران نیزخوشبختی هایشان را یاداور شوید

/ 0 نظر / 15 بازدید